#56

De som lever fuldt ud med et klart mål, er lykkelige og store mennesker.

Mine ord til dig - 365 dage - Daisaku Ikeda

Foto5.jpg

Makiguchis pædagogiske tanker - En udfordring til vor tid

124 sider, Askov Forlag 2000, ISBN 87-88765-02-4.

Bagsidetekst af Hans Henningsen, tidligere forstander på Askov Højskole.

I en tid, hvor det herhjemme kniber med tilgang til højskolerne og forståelse for højskolens arbejde, mærker man ude fra den store verden en vedholdende, ja nogle mener stigende, interesse for dette specielt danske fænomen, som folkehøjskolen er.

Et af de steder, hvor højskolen hurtigt blev kendt, var Japan. Den japanske pædagog Tsunesaburo Makiguchi, født 1871, hvis tanker præsenteres i denne bog, blev tidligt opmærksom på Grundtvig og folkehøjskolen. I sit pædagogiske hovedværk fra 1930 refererer han direkte til Grundtvigs højskoletanker.

Makiguchi står som ophavsmanden til den såkaldte værdiskabende pædagogik, et modstykke til det traditionelle, stive japanske skolesystem. Han grundlagde den buddhistiske lægmands- og oplysningsbevægelse Soka Gakkai, som siden er vokset til en omfattende organisation. Ligesom Grundtvig og Kold var han af den mening, at al virkelig oplysning drejer sig om elevens personlige udvikling, og at samtalen er oplysningens fundament.

Makiguchis menneske- og opdragelsessyn samt hans åbne modstand mod den japanske militarisme bragte ham i konflikt med myndighederne. Han blev arresteret og døde under fængselsopholdet i 1944. 

Udgives af SGI-Danmark
A.F. kriegersvej 3
2100 København Ø