#56

De som lever fuldt ud med et klart mål, er lykkelige og store mennesker.

Mine ord til dig - 365 dage - Daisaku Ikeda

Foto16.jpg

SGI-Danmark præsenterede Earth Charter i Vanløse Kulturhus

Earth Charter er en samling principerklæringer om hvordan enkeltpersoner, bevægelser, stater og verdenssamfundet skal sikre en global bæredygtig udvikling, social retfærdighed og fred. Erklæringen er blevet til gennem mere end ti års dialog mellem politikere, NGO’ere og engagerede enkeltpersoner, og siden vedtagelsen i 2001 har mere end 2000 foreninger til dato skrevet under på erklæringen – herunder UNESCO.

En af hovedkræfterne bag Earth Charter er Sovjetunionens forhenværende præsident, Mikhael Gorbachov.

Kunstneren Kenneth A. Balfelt arrangerede en 6 uger lang ”festival”, hvor han ville gøre Gandhis ideer og idealer levende i dag. Han havde i Vanløse Kulturhus indrettet et ’Gandhi-rum’, og her var der performances, foredrag, meditation og kurser. Da Gandhi havde nogle klare meninger og visioner om miljø, ville Kenneth godt have noget om miljøet med. Derfor foreslog han, at SGI-Danmark kunne hænge plancheudstillingen ’Seeds of Change’ op i kulturhuset under hele festivalen samt vise filmen ’A Quiet Revolution’ ved et velbesøgt arrangement den 25. februar 2007.

Udgives af SGI-Danmark
A.F. kriegersvej 3
2100 København Ø