Intromøde hver tirsdag på Zoom

Hver uge holder vi et intromøde til Nichiren Daishonins buddhisme. Lige uger er mødet på dansk, ulige uger er mødet på engelsk.

Program:
18:00-18:30: Daimoku
Vi chanter Nam-Myoho-Renge Kyo. Hvis man ikke har prøvet det før vil det blive forklaret).

18:30-19:15: Møde
Navnerunde hvor man kan sige lidt om sig selv, hvis man har lyst
Kort intro til Nichiren buddhisme
Erfaring med praktiseringen
Dialog

Spørgsmål undervejs er meget velkomne!

Skriv til sekretariat@sgi-dk.org hvis du ønsker at få linket til mødet.


ENGLISH

Every week we have an intro meeting to Nichiren Daishonin's buddhism. On even weeks the meeting is in Danish. On odd weeks the meeting is in English.

Program:
18:00-18:30: Daimoku
We chant Nam-Myoho-Renge Kyo. If you haven't tried chanting before, it will be explained so you can try it.

18:30-19:15: Meeting
Each person can introduce themselves if they wish to do so
Intro to Nichiren Daishonin's buddhism
Experience
Dialogue

We welcome questions!

Please write to sekretariat@sgi-dk.org if you wish to receive the link to the meeting.