SGI-Danmark månedsoversigt december 2019

SGI-Danmark

månedsoversigt for Nordisk Kulturcenter

1. december
• Tandhjulsvideomøde (for alle), NKC,10.00–11.30
• Ledermøde Øst & Vest, NKC,12.00–13.00

7. december
• Område- og regionsledermøde med hr. Takahashi og Sanda McWilliam, NKC, 15.00 – 17.00

8. december
Møde for småbørnsforældre, NKC,10.00–11.00

9. december
• Goshoforberedelse for område og regionsledere - NKC, 19.00 – 20.30

27.-30. december
• Daimoku i Nordisk Kulturcenter - alle dage 10.00 – 15.00