Nam-myoho-renge-kyo

Den daglige praktisering morgen og aften udføres som regel i vores eget hjem. Den består dels af gentagende at chante Nam-myoho-renge-kyo, og dels af at recitere de to vigtigste kapitler fra Lotus Sutraen kaldet ’at gøre gongyo’,

Enkelt sagt betyder Nam-myoho-renge-kyo, at jeg hengiver mig til universets oprindelige lov, eller sætter mit liv i rytme med universets livsrytme. Oversat kort: ”Jeg hengiver mig til den mystiske lov om årsag og virkning gennem vibration”.
 

Gongyo

Gongyo betyder ’ihærdig praktisering’. I begyndelsen synes de fleste, at det er svært at gøre gongyo. Det kræver altid en indsats at gøre en ’god gongyo’. En af gongyos funktioner er at klargøre os selv, fokusere vores sind og forberede os til den primære praktisering, som er at chante Nam-myoho- renge-kyo. Når vi første gang prøver at chante, er det nok mere ud fra tillid end egentlig tro, men den handling, der ligger i at forsøge sig og gøre sit bedste, er en troshandling, og den vil give en effekt. Vi praktiserer ud fra denne tillid og kan på den måde ’afprøve’ buddhismen. Således kan tro og overbevisning vokse i takt med, at vi får vore egne erfaringer med praktiseringens kraft.

Her er videoer hvor du kan lære at chante og gøre gongyo. 

Om Nam-myoho-renge-kyo

Efter at have studeret sutraerne i 16 år erklærede Nichiren Daishonin, at Lotus Sutraen indeholder den endelige buddhistiske lære: at alle uden undtagelse har potentialet til at blive buddha, og at livet er evigt. Ydermere er essensen af denne lære indeholdt i sutraens titel. I goshoen ’Den ene vigtige sætning’ siger Daishonin:

”Inkluderet i de to tegn for Japan er alt, hvad der findes i landets 66 provinser: menneskene og dyrene, rismarkerne og alle andre marker, de rige og de fattige, de uddannede og bønderne, de syv slags skatte og alle de andre værdifulde ædelsten. I titlen eller i daimoku, Nam-myoho-renge-kyo, er ligeledes inkluderet alle sutraens otte bind, de 28 kapitler og de 69.384 tegn uden undtagelse (…) Alt har dets væsentligste punkt, og hjertet af Lotus Sutraen er dens titel eller daimoku Nam-myoho-renge-kyo.”

(WND 1, s. 922)

Lotus Sutraens titel er de kinesiske tegn Myoho-renge-kyo. Kinesiske tegn er billedlige. De sammenfatter essensen af et begreb, hvilket gør dem til det mest passende sprog, når man skal udtrykke et dybt princip meget præcist. Ordet nam stammer fra sanskrit og betyder ’at hengive sig.’ Ordret kunne man oversætte Nam-myoho-renge-kyo til ’hengivelse til den vidunderlige lovs Lotus Sutra.’ For Nichiren Daishonin var Myoho-renge-kyo langt mere end titlen på en buddhistisk tekst. Den er et udtryk for den ultimative sandhed, som han var oplyst til. Den er alle fænomeners sande væsen og buddhatilstanden, der findes i alt liv. At chante Nam-myoho-renge-kyo gør os i stand til at fusionere vores liv med den højeste lov og øjeblikkelig manifestere oplysning.

Myoho

Myoho betyder mystisk lov. Den kaldes mystisk, myo, fordi den er svær at forstå. Ho betyder alle fænomener. Myoho betyder, at alle fænomener og den højeste lov er ét. I goshoen ’Om at opnå buddhatilstand i dette liv’ beskriver Nichiren det således:

”Hvad betyder ’myo’ så? Det er simpelthen vores livs mystiske natur fra øjeblik til øjeblik, som sindet ikke kan begribe eller ord udtrykke. Hvert øjeblik, vi ser ind i vores eget sind, opfatter vi hverken farve eller form, der kan bekræfte, at det eksisterer. Dog kan vi stadig ikke sige, at det ikke eksisterer, for der opstår fortsat mange forskellige tanker. Man kan ikke antage, at sindet enten eksisterer eller ikke eksisterer. Livet er vitterligt en flygtig virkelighed, der overgår både ord og begreber om eksistens og ikke-eksistens. Det er hverken eksistens eller ikke-eksistens, men udviser alligevel begges kvaliteter. Det er middelvejens mystiske væsen, som er den højeste sandhed. ’Myo’ er navnet på livets mystiske natur og ’ho’ dets manifestationer.”(ND, s. 40)

Myoho kan både betyde liv (ho) og død (myo), set (ho) og uset (myo) og manifesteret (ho) og latent (myo). Disse aspekter af livet er to sider af den universelle lov. Vi har svært ved at forstå hele billedet på grund af den usete, latente fase.

Myo har tre yderligere betydninger:

  1. ”Tegnet myo betyder at åbne” (WND 1, s. 145). Det betyder, at Lotus Sutraen er nøglen, der åbner op for det lager af sutraer Buddhaen prædikede og gør det muligt at bruge de skatte, der findes i disse sutraer.
  2. ”Myo betyder at være fuldt udstyret, hvilket ligeledes betyder ’perfekt og fuldstændig’” (WND 1, s. 146). Det betyder, at lige som alle skatte udspringer af en ønskeopfyldende juvel så lille som et sennepsfrø, og lige som alle planter og blomster springer ud som svar på solens lys, således rummer hvert eneste tegn i Lotus Sutraen alle lærer og fordele i sig.
  3. ”Myo betyder at genoplive, altså at vende tilbage til livet” (WND 1, s. 149). Dette betyder, at Lotus Sutraen kan give nyt liv og håb til alle mennesker, selv til dem der af før-Lotus Sutraens lærer blev anset som ude af stand til at opnå oplysning. Lotus Sutraen gør også dem i stand til at opnå fuldstændig oplysning.

Den mystiske lov er den grundlæggende og fuldstændige lov, der omfatter alle fænomener (princippet om at være ’fuldt udstyret’) og har kraften til at åbne eller frembringe den iboende værdi i alt (princippet om ’at åbne’). Ligeledes har den kraften til at genoplive og styrke selv de, der står i de sværeste og mest umulige omstændigheder og gøre dem i stand til at opnå buddhatilstand (princippet om ’at genoplive’).

Ved selv at chante Nam-myoho-renge-kyo og lære andre at gøre det, kan vi helt konkret manifestere kraften fra det ene tegn myo i vores liv.

Renge

Renge betyder ordret ’lotusblomst’. Det antyder samtidigheden af årsag og virkning. Det er fordi lotus blomstrer og kaster frø samtidig. På samme måde som Myoho-renge-kyo langt overskrider dens egen ordrette betydning, er renge langt mere end navnet på lotusblomsten. Det er loven om årsag og virkning. I goshoen ’Den mystiske lovs væsen’ siger Nichiren:

”(…) det højeste princip var oprindelig uden navn. Da vismanden observerede princippet og gav navne til alt, opdagede han, at der var denne vidunderlige ene lov (myoho) som samtidig både indeholder årsag og virkning (renge), og han kaldte den myoho-renge. Denne ene lov, som er myoho-renge, har i sig alle fænomener med de ti tilstande og de 3000 verdener, og den mangler ikke én af dem. Enhver, der praktiserer denne lov, vil opnå buddhatilstandens årsag og virkning samtidig.” (WND 1, s. 421)

Dette betyder, at når vi chanter Nam-myoho-renge-kyo (årsag), vil buddhatilstanden (virkning) øjeblikkelig vælde frem indefra. Denne samtidighed af årsag og virkning er meget vigtig. I tidligere former for buddhisme mente man, at virkning af forskellige praktiseringer viste sig langt senere, måske først i senere liv. Det er måske på grund af disse foreløbige lærer, at folk har tendens til at opfatte karmaloven om årsag og virkning så fatalistisk.

En anden vigtig egenskab ved lotusblomsten er, at den vokser i mudder og dermed beviser, at skønhed kan vokse frem fra de mørkeste steder. I Nichiren Daishonins Buddhisme trækker vi os ikke væk fra den besværlige hverdag. Vi bruger tværtimod hverdagens problemer som næring for vores vækst på samme måde, som mudder nærer lotusblomsten.

Kyo

Kyo betyder sutra eller lære. Det kan også oversættes som lyd. Nichiren Daishonin sagde: ”Kyo betyder alle menneskers ord og tale, lyd og stemmer.” (GZ, s. 708). Det hentyder til, at den højeste lov, som også oplyste Buddhaen, findes iboende i alle levende væsener. Kyo betyder oprindelig rendegarnet i et stykke tøj, og fremmaner billedet af kontinuitet. De buddhistiske lærer er blevet videregivet gennem fortid, nutid og fremtid. Det betyder derfor også livets evighed.

En buddhas oplysning udtrykkes gennem stemmen. Ved at chante Nam-myoho-renge-kyo bliver vi også oplyst til den evige sandhed, som har oplyst Buddhaen. Vi erkender det evige aspekt i vores liv, som overskrider den fysiske verdens ændringer og den evige cyklus af liv og død.