SGI's charter

Vi, de konstituerende organisationer og medlemmer af Soka Gakkai International (SGI), betragter det som vores mission og støtter det grundlæggende mål at bidrage til fred, kultur og uddannelse baseret på Nichiren Daishonin Buddhismens filosofi og idealer.

Vi kan se, at menneskeheden igennem hele historien ikke på noget tidspunkt har oplevet en så intens vekslen mellem krig og fred, diskriminering og lighed, fattigdom og overflod, som i det 20. århundrede; at udviklingen af en stadigt mere sofistikeret militærteknologi, f. eks. kernevåben, har skabt en situation, hvor selve den menneskelige races overlevelse hænger i en tynd tråd; at eksistensen af etnisk vold og religiøs diskriminering skaber en uendelig cyklus af konflikter; at menneskehedens egoisme og umådehold har avlet globale problemer, herunder fornedrelse af naturen og fordybelse af kløften mellem udviklede og udviklende lande, med alvorlige konsekvenser for menneskehedens kollektive fremtid til følge.

Vi tror, at Nichiren Daishonins Buddhisme, som er en humanistisk filosofi med uendelig respekt for livets værdighed og en altomfavnende medfølelse, gør enkeltindivider i stand til at opdyrke og frembringe deres indre visdom, og ved næring af den menneskelige ånds kreativitet, gør dem i stand til at overvinde de problemer og kriser, som menneskeheden står overfor, og skabe et samfund, der er bygget på fredelig sameksistens og velfærd.

Vi, de konstituerende organisationer og medlemmer af SGI, er derfor, baseret på buddhismens humanistiske ånd, besluttet på at løfte banneret for verdensborgerskab, tolerance og respekt for menneskets rettigheder. Og vi er besluttet på at udfordre de globale spørgsmål, menneskeheden står overfor, gennem dialog og praktiske anstrengelser baseret på en forpligtelse til ikkevold og efterlevelse af dette charter således, at vi bekræfter følgende formål og principper.

Formål og principper

  1. SGI skal bidrage til fred, kultur og uddannelse for hele menneskehedens lykke og velfærd baseret på den buddhistiske respekt for livets værdighed.
  2. Baseret på idealet om verdensborgerskab skal SGI stå vagt om grundlæggende menneskerettigheder og ikke diskriminere noget menneske af nogen som helst grund.
  3. SGI skal respektere og beskytte religionsfriheden og friheden til at udtrykke sin religion.
  4. SGI skal fremme forståelsen af Nichiren Daishonins Buddhisme gennem udveksling på græsrodsplan og derigennem bidrage til den enkeltes lykke.
  5. Gennem sine konstituerende organisationer skal SGI opmuntre sine medlemmer til at bidrage til deres respektive samfunds velfærd som gode borgere.
  6. SGI skal respektere dets konstituerende organisationers uafhængighed og selvstændighed i forhold til de tilstande, der råder i hvert land.
  7. Baseret på den buddhistiske ånd om tolerance skal SGI respektere andre religioner, engagere sig i dialog og arbejde sammen med dem for at løse menneskehedens grundlæggende problemer.
  8. SGI skal respektere kulturel forskellighed og fremme kulturel udveksling for derigennem at skabe et internationalt samfund, der bygger på gensidig forståelse og harmoni.
  9. SGI skal fremme beskyttelse af natur og omgivelser baseret på det buddhistiske ideal om symbiose.
  10. SGI skal bidrage til styrkelsen af uddannelse, både i stræben efter sandhed og dygtighed, for at gøre alle mennesker i stand til at udvikle deres karakter og nyde opfyldte og lykkelige liv.

SGI Charter blev første gang vedtaget den 26. januar 1975 på Guam. Charteret blev revideret i september 1995 i Hiroshima.