I søgen efter lykke

Igennem de sidste århundreder har vores livsstil ændret sig radikalt, og dette fortsætter i et stadigt stigende tempo. Teknologiske fremskridt betyder, at vi har langt mindre kontakt med naturen end vores forfædre havde. Vi lever i et menneskeskabt samfund. Kommunikation og information bevæger sig med lysets hast, og vi kan selv rejse til den anden side af kloden på mindre end en dag. De teknologiske fremskridt blev oprindeligt skabt for at gøre livet nemmere og os lykkeligere. Men folk er ikke lykkeligere end før. Vi er ude af stand til at rumme det uophørlige informationsbombardement og føler os magtesløse og fremmedgjorte. De ældgamle spørgsmål: ”Hvorfor er vi her?” og ”Hvad er meningen?” forbliver for manges vedkommende ubesvarede. Vi har for alvor brug for at udvikle vores indre, menneskelige kvaliteter og finde en mening med livet.

SGI's præsident Daisaku Ikeda siger: Hvad er det, der skaber et dybt meningsfyldt liv? Hvad er ægte lykke? Nichiren Daishonins Buddhisme er en lære fuld af håb. Den gør os i stand til at smede en uovertruffen livstilstand og en ubrydelig lykke, og den gør det muligt for os at leve det mest værdifulde liv, hvor vi også hjælper andre til at gøre det samme. Alle har potentialet til at opnå buddhatilstand. Alle kan nå denne høje tilstand nøjagtig som de er, og alle bliver endda forsikret om, at de kan gøre det i dette liv. Nichiren Daishonins Buddhisme oplyser klart den vidunderlige vej til oplysning. Daishonins dybe lære om at opnå buddhatilstand i dette liv var et revolutionerende begreb, som vendte hele den daværende buddhistiske tankegang på hovedet. Og selv i dag fremstår det som et strålende princip, der kan transformere tiden og åbne en lys fremtid i den moderne verdens 21. århundrede.