Soka Gakkais tre grundlæggere

Tsunesaburo Makiguchi

"Hvis du ikke er i stand til at stole på andre og ikke selv kan skabe tillid, vil dit liv være som et stort træ, der står alene på marken. Isoleret og uden mulighed for at få hjælp vil du vælte i den næste storm. Det er det mest usikre liv, man kan forestille sig."

Soka Gakkais grundlægger Tsunesaburo Makiguchi (1871-1944) var buddhist og pædagog. Ligesom Grundtvig mente han, at religion var til for at forbedre almindelige menneskers liv, og i sit pædagogiske hovedværk fra 1930 refererede han til Grundtvigs uddannelsessyn. Han mente, at målet med uddannelse burde være at udvikle menneskers evne til at skabe værdi, hvilket han definerede som forbedring, skønhed og social godhed. Ordet Soka betyder at skabe værdi. I tredivernes Japan handlede uddannelse om at optræne arbejdere og soldater til nationens voksende krigsmaskine. Makiguchis humane menneskesyn, hvor den enkelte elev stod i centrum, bragte ham i konflikt med myndighederne. Sammen med andre af Soka Gakkais ledere blev han arresteret under anden verdenskrig som ”tankeforbryder” for sin åbne modstand mod den japanske militarisme og den politiske undertrykkelse af religionsfriheden. Makiguchi døde i  fængslet af tortur og underernæring i november 1944. Han var da 73 år.

Læs mere på www.tmakiguchi.org.

Josei Toda

"Alt for stort er lige nøjagtig den rigtige størrelse til unge menneskers drømme. I løbet af et liv opnår man altid kun en brøkdel det, man gerne vil. Hvis du starter med at sætte forventningerne for lavt, vil du ende med ikke at have opnået noget som helst."

Josei Toda (1900-1958), blev født den 11. februar 1900 på Hokkaido. Han var pædagog, fredsaktivist og den anden præsident for Soka Gakkai fra 1951 til 1958. Som sin mentor, Tsunesaburo Makiguchi, var han som en fremsynet og humanistisk pædagog meget utilfreds med det japanske uddannelsessystem, hvilket han mente udøvede tankekontrol over eleverne og udelukkende gjorde dem i stand til at tjene staten. Toda blev straks interesseret i Makiguchis pædagogiske ideer, da de mødtes i 1920. Som den første indførte Toda disse ideer i praksis, da han blev direktør for en privatskole i Tokyo.

Toda begyndte at praktisere Nichiren Daishonins Buddhisme i 1928, og to år senere grundlagde han sammen med Makiguchi ’Soka Kyoiku Gakkai’ (Værdiskabende uddannelsessamfund). Men med udbruddet af Anden Verdenskrig blev foreningen og dens to ledere forfulgt af myndighederne. De blev begge arresteret og fængslet i 1943 på grund af deres pacifistiske holdninger, som de indtil da fortsat havde udbredt. Makiguchi døde i fængsel i 1944, og Toda blev løsladt nogle uger før Japans overgivelse i 1945. Mens han sad i fængsel, havde Toda studeret Nichiren Daishonins Buddhisme og Lotus Sutraen, og han var kommet til den konklusion, at buddhatilstand eller oplysning er ét med selve livet, og at alle mennesker kan manifestere den.

Sammen med en dyb vrede over regeringens magtudøvelse, blev denne forståelse hans motivation for at udbrede Nichiren Daishonins Buddhisme. Han omdøbte Soka Kyoiku Gakkai til Soka Gakkai (værdiskabende samfund) for på den måde at understrege, at foreningen ikke kun skulle virke for pædagoger, men for alle mennesker. Den 3. maj 1951 blev han valgt som Soka Gakkais anden præsident.

I 1957 fremsatte Toda en erklæring, der fordømte brugen af kernevåben som en kriminel handling uanset omstændighederne. Og han opfordrede verdens ungdom til at arbejde for fjernelsen af kernevåben. Denne erklæring blev hjørnestenen i Soka Gakkais fredsaktiviteter. Medlemskabet voksede kraftigt under Todas ledelse til mere end 750.000 medlemmer i december 1957. Josei Toda døde den 2. april 1958.

Læs mere på www.joseitoda.org

Daisaku Ikeda

Ikke-vold betyder ikke blot at afstå fra at bruge vold. Vold begynder, når én person beskylder en anden for at være synderen. Ikke-vold betyder tværtimod den livsholdning, hvor man beslutter: 'Jeg vil være den første til at ændre mig.' Hvis denne holdning var fremherskende, hvor langt mere fredelig ville vores familie og samfund så ikke være?

Daisaku Ikeda (1928-2023) født 2. januar 1928 var en japansk buddhistisk filosof, forfatter, digter og fredskæmper. Daisaku Ikeda var præsident for Soka Gakkai International (SGI) som er en ikke-statslig organisation med mere end 12 mio. medlemmer i 192 lande. Han er også stifter af mange institutioner såsom Boston Forskningscenter for det 21. Århundrede, Toda Instituttet for Verdensfred og Politisk Forskning, Min-on Musiksammenslutning, Fuji Art Museum samt Soka uddannelsessystemet med universiteter i Tokyo, Japan og Orange County, USA.

Ikeda blev født i Tokyo 1928 og var øjenvidne til de menneskelige tab, pinsler og virvar som en nation i krig skaber. I efterkrigstidens kaotiske Japan bekendte han sig til buddhismen efter et møde med pædagogen og den brændende pacifist Josei Toda. Toda var leder af den buddhistiske lægorganisation Soka Gakkai og havde været fængslet under anden verdenskrig på grund af sin tro. Disse oplevelser skærpede Ikedas dybe engagement i fredsarbejdet og er baggrunden for hans anstrengelser for at skabe en global fredskultur. Han har bl.a. udbredt sine tanker gennem foredrag på mange af verdens førende universiteter, og har mødtes i dialog med store personligheder, f.eks. Arnold Toynbee, Johan Galtung, Vaclav Havel, Henry Kissinger, Chou Enlai, Michail Gorbatjov og Nelson Mandela.

Han arbejdede for at mindske spændingerne mellem Kina og Sovjet i 1970'erne, og modtog i 1983 FNs Freds Medalje. I 1997 blev han æresmedlem af World Federation of United Nations Associations - WFUNA for sit store engagement i FN. Som den eneste i verden har Ikeda modtaget over 250 akademiske doktorater og ærestitler. Æresdoktorat nr. 250 modtog han den 21. marts 2009 fra University College Syd. Rektor Søren Vang Rasmussen overrakte prisen ved en ceremoni på Soka Universitetet i Tokyo.

Daisaku Ikeda døde af naturlige årsager den 15. november 2023.

Læs mere på om Ikeda: www.daisakuikeda.org.

Læs også artiklen Faith on revolution, hvor det ansete fælles-buddhistiske magasin Tricycle Magazine interviewer Daisaku Ikeda.