Den daglige praktisering

SGI's medlemmer praktiserer buddhismen, som den japanske munk fra det 13. århundrede, Nichiren Daishonin, anviste. Kernen i Nichiren Daishonins Buddhisme er vendingen Nam-myoho-renge-kyo og mandalaen, Gohonzon. Der er tre grundlæggende elementer i praktiseringen af Nichiren Daishonins Buddhisme:

  1. At recitere Nam-myoho-renge-kyo som en bøn for sig selv og andre.
  2. At studere Nichiren Daishonins lære.
  3. At videregive buddhismens lære og det buddhistiske syn på livets værdighed og ukrænkelighed til andre.

SGIs medlemmer udfører morgen og aften en praktisering, Gongyo, som består af recitation af Nam-myoho-renge-kyo og oplæsning af en del af Lotus Sutraen.

Loven

Ifølge buddhismen gennemstrømmes alt i universet af en ’lov’ (dharma). Denne lov er selve livets kerne. Man kan forestille sig den som den grundlæggende rytme i livet og i universet. Nichiren Daishonin identificerede denne lov som Nam-myoho-renge-kyo. Han sagde, at enhver, ved at praktisere buddhismen korrekt, kunne bringe sit individuelle liv i harmoni med universets store liv. Som resultat vil man kunne opleve en større visdom, mod, livskraft og medfølelse. Det er ensbetydende med at fremkalde sin buddhatilstand eller opnå oplysning.

Buddhatilstand i hverdagen

SGIs medlemmer bliver opfordret til at bruge den buddhistiske praktisering til direkte at konfrontere og overvinde hverdagens mange udfordringer. Det er en proces, der gør en i stand til at værdsætte og frembringe sit livs indre og dybeste ressourcer. Samtidig er den buddhistiske praktisering et middel til at finde og udleve sit unikke livsformål. SGIs medlemmer er overbeviste om, at denne indre spirituelle ændring eller ”menneskelige revolution” er mere end blot et middel til indre berigelse og konstruktive handlinger. Det er den sikreste vej til at føre menneskeheden i retning af fred og velstand.

Lokale gruppemøder

SGI medlemmerne udfører deres daglige praktisering hjemme og mødes jævnligt til lokale gruppemøder for at studere de buddhistiske principper og diskutere, hvordan disse kan omsættes i hverdagen. Ved disse møder udveksler medlemmer og interesserede også ideer, håb, udfordringer og erfaringer fra deres buddhistiske tro og praktisering. SGI-Danmark er delt ind i de seks regioner City, Jylland/Fyn, Nord, Syd, Vest og Øst og der findes ca 80 lokale grupper i hele landet. Ønsker du at finde din nærmeste gruppe kan du kontakte SGI-Danmark og fortælle hvor du bor. Så vil du blive sat i forbindelse med den nærmeste lokalgruppe.