Studiekurser

Hvert år er det muligt over en periode at gøre lidt ekstra ved studiet af buddhismen og derefter deltage i en studieeksamen. Studiematerialet består af grundlæggende begreber, blandt andet om at opnå buddhatilstand, om hengivelseobjektet: Gohonzon samt om Nichiren Daishonins liv og SGI’s historie. Studiekurserne kan afsluttes med en studieeksamen.


Udgangspunkt for at forstå betydningen af studie i SGI findes i denne passage fra gosho: "Gør dig umage i både praktisering og studie. Uden praktisering og studie findes der ingen buddhisme. Du skal ikke kun være ihærdig overfor dig selv; du skal også undervise andre. Både praktisering og studie kommer af tro. Undervis andre efter bedste evne, også hvis det kun er en enkelt sætning eller vending." (ND1 s. 149).

Studiekurser 2020

Download niveau 1 studiemateriale

Download velkomstbrev

Tilmelding til studieeksamen