Nichiren Daishonins Buddhisme

Nichiren Daishonins Buddhisme har historiske rødder i den buddhistiske lære, der blev udbredt af Shakyamuni Buddha (også kendt som Gautama Siddharta) for omkring 2500 år siden i det antikke Indien. De sidste 8 år af sit liv udbredte han den lære, der kaldes Lotus Sutraen. Karakteristisk for Lotus Sutraen er, at alle uanset køn, alder, social eller etnisk baggrund kan nå den højeste oplysning, buddhatilstanden.

Oplysning er ikke en mystisk tilstand, som mange måske tror. Det er derimod en tilstand fuld af visdom, livskraft og medfølelse med hvilken den enkelte kan skabe sin egen skæbne, finde tilfredsstillelse i hverdagens aktiviteter og forstå meningen med at være i live.

En af de største forkæmpere for Lotus Sutraen var den japanske middelaldermunk Nichiren Daishonin, der som reformator kan sammenlignes med Grundtvig eller Martin Luther. I et brev forklarer Nichiren Daishonin det egentlige formål med den lære, han uddrog af Lotus Sutraen:

”Hvis du ønsker at frigøre dig fra fødslens og dødens lidelser, som du har udholdt siden tiden uden begyndelse, og med sikkerhed opnå uovertruffen oplysning i dette liv, må du begribe den mystiske sandhed, der oprindeligt er iboende i alle levende væsener. Denne sandhed er Myoho-renge-kyo. At chante Myoho-renge-kyo vil derfor gøre dig i stand til at forstå den mystiske sandhed i alt liv.”