Daisaku Ikeda

Daisaku Ikeda (født 2. januar 1928) er en japansk buddhistisk filosof, forfatter, digter og fredskæmper. Daisaku Ikeda er præsident for Soka Gakkai International (SGI) som er en ikke-statslig organisation med mere end 12 mio. medlemmer i 192 lande. Han er også stifter af mange institutioner såsom Boston Forskningscenter for det 21. Århundrede, Toda Instituttet for Verdensfred og Politisk Forskning, Min-on Musiksammenslutning, Fuji Art Museum samt Soka uddannelsessystemet med universiteter i Tokyo, Japan og Orange County, USA.

Ikeda blev født i Tokyo 1928 og var øjenvidne til de menneskelige tab, pinsler og virvar som en nation i krig skaber. I efterkrigstidens kaotiske Japan bekendte han sig til buddhismen efter et møde med pædagogen og den brændende pacifist Josei Toda. Toda var leder af den buddhistiske lægorganisation Soka Gakkai og havde været fængslet under anden verdenskrig på grund af sin tro. Disse oplevelser skærpede Ikedas dybe engagement i fredsarbejdet og er baggrunden for hans anstrengelser for at skabe en global fredskultur. Han har bl.a. udbredt sine tanker gennem foredrag på mange af verdens førende universiteter, og har mødtes i dialog med store personligheder, f.eks. Arnold Toynbee, Johan Galtung, Vaclav Havel, Henry Kissinger, Chou Enlai, Michail Gorbatjov og Nelson Mandela.

Han arbejdede for at mindske spændingerne mellem Kina og Sovjet i 1970'erne, og modtog i 1983 FNs Freds Medalje. I 1997 blev han æresmedlem af World Federation of United Nations Associations - WFUNA for sit store engagement i FN. Som den eneste i verden har Ikeda modtaget over 250 akademiske doktorater og ærestitler. Æresdoktorat nr. 250 modtog han den 21. marts 2009 fra University College Syd. Rektor Søren Vang Rasmussen overrakte prisen ved en ceremoni på Soka Universitetet i Tokyo.

Læs mere på om Ikeda: www.daisakuikeda.org.

Læs også artiklen Faith on revolution, hvor det ansete fælles-buddhistiske magasin Tricycle Magazine interviewer Daisaku Ikeda.


Ikke-vold betyder ikke blot at afstå fra at bruge vold. Vold begynder, når én person beskylder en anden for at være synderen. Ikke-vold betyder tværtimod den livsholdning, hvor man beslutter: 'Jeg vil være den første til at ændre mig.' Hvis denne holdning var fremherskende, hvor langt mere fredelig ville vores familie og samfund så ikke være?