Josei Toda

Josei Toda (1900-1958), blev født den 11. februar 1900 på Hokkaido. Han var pædagog, fredsaktivist og den anden præsident for Soka Gakkai fra 1951 til 1958. Som sin mentor, Tsunesaburo Makiguchi, var han som en fremsynet og humanistisk pædagog meget utilfreds med det japanske uddannelsessystem, hvilket han mente udøvede tankekontrol over eleverne og udelukkende gjorde dem i stand til at tjene staten. Toda blev straks interesseret i Makiguchis pædagogiske ideer, da de mødtes i 1920. Som den første indførte Toda disse ideer i praksis, da han blev direktør for en privatskole i Tokyo.

Toda begyndte at praktisere Nichiren Daishonins Buddhisme i 1928, og to år senere grundlagde han sammen med Makiguchi ’Soka Kyoiku Gakkai’ (Værdiskabende uddannelsessamfund). Men med udbruddet af Anden Verdenskrig blev foreningen og dens to ledere forfulgt af myndighederne. De blev begge arresteret og fængslet i 1943 på grund af deres pacifistiske holdninger, som de indtil da fortsat havde udbredt. Makiguchi døde i fængsel i 1944, og Toda blev løsladt nogle uger før Japans overgivelse i 1945. Mens han sad i fængsel, havde Toda studeret Nichiren Daishonins Buddhisme og Lotus Sutraen, og han var kommet til den konklusion, at buddhatilstand eller oplysning er ét med selve livet, og at alle mennesker kan manifestere den.

Sammen med en dyb vrede over regeringens magtudøvelse, blev denne forståelse hans motivation for at udbrede Nichiren Daishonins Buddhisme. Han omdøbte Soka Kyoiku Gakkai til Soka Gakkai (værdiskabende samfund) for på den måde at understrege, at foreningen ikke kun skulle virke for pædagoger, men for alle mennesker. Den 3. maj 1951 blev han valgt som Soka Gakkais anden præsident.

I 1957 fremsatte Toda en erklæring, der fordømte brugen af kernevåben som en kriminel handling uanset omstændighederne. Og han opfordrede verdens ungdom til at arbejde for fjernelsen af kernevåben. Denne erklæring blev hjørnestenen i Soka Gakkais fredsaktiviteter. Medlemskabet voksede kraftigt under Todas ledelse til mere end 750.000 medlemmer i december 1957. Josei Toda døde den 2. april 1958.

Læs mere på www.joseitoda.org


Alt for stort er lige nøjagtig den rigtige størrelse til unge menneskers drømme. I løbet af et liv opnår man altid kun en brøkdel det, man gerne vil. Hvis du starter med at sætte forventningerne for lavt, vil du ende med ikke at have opnået noget som helst.