Tsunesaburo Makiguchi

Soka Gakkais grundlægger Tsunesaburo Makiguchi (1871-1944) var buddhist og pædagog. Ligesom Grundtvig mente han, at religion var til for at forbedre almindelige menneskers liv, og i sit pædagogiske hovedværk fra 1930 refererede han til Grundtvigs uddannelsessyn. Han mente, at målet med uddannelse burde være at udvikle menneskers evne til at skabe værdi, hvilket han definerede som forbedring, skønhed og social godhed. Ordet Soka betyder at skabe værdi. I tredivernes Japan handlede uddannelse om at optræne arbejdere og soldater til nationens voksende krigsmaskine. Makiguchis humane menneskesyn, hvor den enkelte elev stod i centrum, bragte ham i konflikt med myndighederne. Sammen med andre af Soka Gakkais ledere blev han arresteret under anden verdenskrig som ”tankeforbryder” for sin åbne modstand mod den japanske militarisme og den politiske undertrykkelse af religionsfriheden. Makiguchi døde i  fængslet af tortur og underernæring i november 1944. Han var da 73 år.

Læs mere på www.tmakiguchi.org.


Hvis du ikke er i stand til at stole på andre og ikke selv kan skabe tillid, vil dit liv være som et stort træ, der står alene på marken. Isoleret og uden mulighed for at få hjælp vil du vælte i den næste storm. Det er det mest usikre liv, man kan forestille sig.